Môn Văn Lớp: 9 Ý nghĩa của cụm từ ” Đất nào sao đấy” trong “Hoàng Lê nhất thống chí”

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Ý nghĩa của cụm từ ” Đất nào sao đấy” trong “Hoàng Lê nhất thống chí” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 3 tháng 2022-02-18T11:36:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Lời nói của nhà vua “Đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định chủ quyền của đất nước và kín đáo bày tỏ niềm tự hào về chủ quyền đất nước và sự bình đẳng giữa phương Bắc với phương Nam.

  2. Lời nói của nhà vua “Đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định chủ quyền của đất nước và kín đáo bày tỏ niềm tự hào về chủ quyền đất nước và sự bình đẳng giữa phương Bắc với phương Nam.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )