Môn Văn Lớp: 9 Với hiểu biết của em về khổ thơ trên,viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu để làm sáng tỏ cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lín

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Với hiểu biết của em về khổ thơ trên,viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu để làm sáng tỏ cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính trong thời kì đầu kháng chiến chống thực dân pháp.Trong đoạn có sử dụng 1 câu phủ định,1 câu ghép( gạch chân và chú thích rõ) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
3 tháng 2022-02-09T13:46:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. sgk có ghi rõ đó bạn lên đó lấy vd và chép trên mạng mà làm

  2. Ở trong bài thơ Đồng chí ,tác giả đã thể hiện sâu sắc sự gắn bó,đòan kết giữa các người lính trong chiến tranh .Trong kháng chiến chống thực dân pháp,những người đều xuất thân từ nơi nghèo khó ,mà có lẽ do cùng một hoàn cảnh nên  bọn họ nhanh chóng trở thành bạn bè,để tâm sự cho nhau nghe những tâm tư lúc xa nhà.Thế nhưng,khi cùng nhau kháng chiến trong rừng thì họ không còn chỉ  là những người bạn nữa.Họ là những đồng đội chí cốt với nhau,những người cùng nhau đồng cam cộng khố cũng như chăm sóc cho nhau khi gặp khó khăn,vất vả.Bởi vì cùng có một lòng yêu nước sục sôi không thay đổi,bởi vì cùng xuất thân nghèo khổ,bần cùng bởi vì cùng chung lý tưởng vì nước mà quên mình.Nên họ trở thành những người bạn chí cốt của nhau 

    Câu chủ đề ( câu đầu tiên)

    Câu phủ định : họ không còn chỉ là những người bạn nữa

    Câu ghép trong kháng chiến….xa nhà

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )