Môn Văn Lớp: 9 viết đoạn văn diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề : lòng yêu nước của mỗi công dân sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ( có

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: viết đoạn văn diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề : lòng yêu nước của mỗi công dân sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ( có phản đề ) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-09-12T13:55:45+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )