Môn Văn Lớp: 9 Viết BIÊN BẢN về nguyện vọng và đè nghị của lớp gửi đến thầy hiệu trưởng

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Viết BIÊN BẢN về nguyện vọng và đè nghị của lớp gửi đến thầy hiệu trưởng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maya 2 ngày 2022-04-19T16:10:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…………, ngày…….tháng……. năm 2017

  ​GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Kính gửi : Ban giám hiệu nhà trường, trường THCS………

  Tập thể lớp 7A chúng em xin trình bày với nhà trường một việc như sau : Sau khi suy nghĩ về nguyện vọng của lớp , chúng em muốn bày tỏ nguyện vọng của lớp và cũng như của chúng em là …………………

  Mong nhà trường chấp thuận đề nghị của chúng em.

  Thay mặt lớp 7A

  kí tên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )