Môn Văn Lớp: 9 viết 1 đoạn văn từ 5 – 7 câu dòng nói về tráchnhiệm của các em học sinh và mọi ng trong việc phòng chống dịch covid 19 trong đó có sử dụng 1

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: viết 1 đoạn văn từ 5 – 7 câu dòng nói về tráchnhiệm của các em học sinh và mọi ng trong việc phòng chống dịch covid 19 trong đó có sử dụng 1 thành phần biệt lập: thành phần tình thái, gọi đáp hoặc phụ chú No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 5 tháng 2021-11-30T18:59:09+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1.  Việt NAm ta đang phải đối mặt với sự bùng phát của đại dịch toàn cầu covid19. Có lẽ nước ta có chón dịch thành công hay không là phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm vủa các em học sinh và toàn người dân nói chung. Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc thực hiện tốt các quy định đặt ra của nhà nước. Ta phải đoàn kết, chung ta, nâng cao tinh thần tự giác để đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người đều là một công dân trong đất nước này, hãy cùng nhau nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình vì một đất nước tươi đẹp. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )