Môn Văn Lớp: 9 Viết 1 đoạn văn ( 5-7 câu ) nêu suy nghĩ của em về trách nghiệm của thế hẹ trẻ hôm nay đối với đất nước

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Viết 1 đoạn văn ( 5-7 câu ) nêu suy nghĩ của em về trách nghiệm của thế hẹ trẻ hôm nay đối với đất nước No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 3 tuần 2022-03-31T20:04:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Ích kỉ , thu hẹp bản thân ! Thiếu tình yêu thương !

  2.     Thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước sẽ luôn có vai trò quan trọng. Mỗi công dân là một bộ phận để góp phần cho đất nước tốt đẹp hơn. Trong đất nước, chúng ta ai cũng có quyền được sống, được chăm sóc, bảo vệ, phát huy năng lực. Cho nên, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm đối với Tổ quốc. Trách nhiệm không phải là nói suông mà luôn đi đôi với hành động. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, chỉ thị để làm đất nước ngày càng giàu mạnh.

    chúc bạn học tốt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )