Môn Văn Lớp: 9 Vì sao nói yếu tố con người mang tính quyết định của nền kinh tế. Lao động của con người là động lực của nền kinh tế .

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Vì sao nói yếu tố con người mang tính quyết định của nền kinh tế. Lao động của con người là động lực của nền kinh tế . No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-11-18T23:17:44+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Theo một khái niệm chung nhất, kinh tế học là một bộ môn khoa học xã hội giúp cho con người hiểu về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói riêng.

    Vấn đề khan hiếm nguồn lực yêu cầu các nền kinh tế hay các đơn vị kinh tế phải lựa chọn. Các Nhà Kinh tế cho rằng: Kinh tế học là “khoa học của sự lựa chọn“. Kinh tế học tập trung vào việc sử dụng và quản lý các nguồn lực hạn chế để đạt được thỏa mãn tối đa nhu cầu vật chất của con người. Đặc biệt, kinh tế học nghiên cứu hành vi trong sản xuất, phân phối  tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong thế giới có nguồn lực hạn chế.

    Như vậy, kinh tế học quan tâm đến hành vi của toàn bộ nền kinh tế tổng thể và hành vi của các chủ thể riêng lẻ trong nền kinh tế, bao gồm các doanh nghiệp,hộ tiêu dùng, người lao động  chính phủ. Mỗi chủ thể kinh tế đều có mục tiêu để hướng tới, đó là tối đa hóa lợi ích kinh tế của họ. Mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, mục tiêu của các hộ tiêu dùng là tối đa hóa mức độ tiêu dùng, mục tiêu của người lao động là tối đa hóa tiền công và mục tiêu của chính phủ là tối đa hóa lợi ích xã hội. Kinh tế học có nhiệm vụ giúp các chủ thể kinh tế giải quyết bài toán tối đa hóa lợi ích kinh tế này.

    Kinh tế học có hai bộ phận cấu thành hữu cơ là kinh tế học vi mô  kinh tế học vĩ mô. Các Nhà Kinh tế phân kinh tế học theo hai mức độ phân tích khác nhau: vi mô và vĩ mô.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )