Môn Văn Lớp: 9 vì sao các danh từ chung “Đá'”Nước” trong bài Hạ Long -Đá và Nước lại được viết hoa

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: vì sao các danh từ chung “Đá'”Nước” trong bài Hạ Long -Đá và Nước lại được viết hoa No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Katherine 2 tuần 2022-04-11T03:00:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Vì đó là :

    -1 tên riêng 

    -Xác nhận rằng đó là 1  cahcs nhận mạnh của tác giả

  2. vì nó là tên riêng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )