Môn Văn Lớp: 9 Văn bản có tựa đề Phong cách Hồ Chí Minh. Tác giả không giải thích “phong cách” là gì nhưng qua nội dung văn bản, em hiểu từ “phong cách” tr

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Văn bản có tựa đề Phong cách Hồ Chí Minh. Tác giả không giải thích “phong cách” là gì nhưng qua nội dung văn bản, em hiểu từ “phong cách” trong trường hợp này có ý nghĩa như thế nào ?Nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh được Lê Anh Trà nêu trong bài viết là gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 2 tháng 2022-04-01T05:56:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. –   “Phong cách”: nghĩa là lối sống, cách sinh hoạt, làm việc, ứng xử,… tạo nên cái riêng của một người hay một tầng lớp người nào đó.
    – Nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh được Lê Anh Trà là: 
  + Về phong cách văn hóa Bác nói thông viết thạo nhiều thứ tiếng mà không một chủ tịch nước nào có thể làm được. Bác hiểu sâu rộng, uyên thâm vắn hóa các dân tộc trên thế giới. Học hỏi có chọn lọc và nhào nặn cũ và mới tạo thành một nhân cách rất VN, rất bình dị, rất mới, rất hiện đại.
  + Về phong cách sinh hoạt: Không một nguyên thủ quốc gia nào lại giản dị, đơn sơ, đạm bạc như Bác.

 2. Từ “phong cách” có nhiều nghĩa. Ở văn bản này “phong cách” được hiểu là đặc điểm có tính ổn định trong lối sống, sinh hoạt, làm việc của một người tạo nên nét riêng của người đó.

  – Nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh:

     + Kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc bền vững với hiểu biết sâu rộng tinh hoa văn hóa thế giới :

     + Lối sống hết sức giản dị, thanh đạm nhưng cũng rất thanh cao. Đó là “Một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )