Môn Văn Lớp: 9 Từ viết hoa trong câu sau theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Xác định phương thức chuyển nghĩa? sớm trông Mặt đất thương xanh núi chìu vọng C

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Từ viết hoa trong câu sau theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
Xác định phương thức chuyển nghĩa?
sớm trông Mặt đất thương xanh núi
chìu vọng Chân mây nhớ tím trời No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 3 tháng 2022-01-30T07:11:57+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. nghĩa chuyển

    1. Chuyển nghĩa ẩn dụ.Ẩn dụ là phương thức chuyển đổi tên gọi dựa trên sự liên tưởng so sánh những mặt, thuộc tính,… giống nhau giữa các đối tượng được gọi tên.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )