Môn Văn Lớp: 9 Từ “đông” trong câu thơ ” cá thu biển đông như đoàn thoi” có ý nghĩa là gì?

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Từ “đông” trong câu thơ ” cá thu biển đông như đoàn thoi” có ý nghĩa là gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-11-26T06:02:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. `#Dark`

  “Cá thu biển đông như đoàn thoi”

  *Nghĩa thứ nhất: Đông ở đây có thể được ghép với từ biển.là một danh từ riêng

  `to` Ý nghĩa: Cá thu ở biển đông

  *Nghĩa thứ hai:

  `to` đông ở đây được xem như một từ dùng để nói rằng cá thu ở đây có rất nhiều 

 2. @Meoss_

  * Từ “đông” trong câu thơ ” cá thu biển đông như đoàn thoi” có ý nghĩa là:

  1) Là một danh từ để chỉ loài cá biển ở phía đông

  2) Là một tính từ chỉ sự đông đúc của cá thu ở biên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )