Môn Văn Lớp: 9 Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa hội nhập với thế giới như hiện nay, việc học tập phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào ?Từ ý

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa hội nhập với thế giới như hiện nay, việc học tập phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào ?Từ ý nghĩa đó em cần học tập và rèn luyện như thế nào ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 2 tháng 2022-04-01T05:50:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Từ văn bạ̉n ” Phong cách Hồ Chí Minh”, tác giả đã gợi cho em những suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc phát triển và bảo tồn những tinh hoa văn hóa dân tộc. Đặc biệt trong thời kì đất nước ta đang mở cửa hội nhập với thế giới như hiện nay, việc học tập phong cách Hồ Chí Minh lại càng quan trọng và có ý nghĩa lớn. Chúng ta cần đặt ra và giải quyết tốt vấn đề đó là tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn minh của nhân loại, của thế giới, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là một nhiệm vụ to lớn và không dễ dàng. Phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương về phương diện này. Vì thế việc học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có được một bài học sinh động về việc kết hợp tinh hoa văn hóa thế giới với bản sắc văn hóa dân tộc. Bản thân em- một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường tự nhận thấy mình cũng có trách nhiệm trong việc này. Trước hết là sự tự giác ý thức tìm hiểu về giá trị của văn hóa dân tộc. Có thái độ học hỏi có chọn lọc những tinh hóa văn hóa nước ngoài để góp phần hoàn thiện văn hóa nước nhà. Em sẽ nỗ lực học tập, trau dồi tri thức để ngày càng hoàn thiện những nét văn hóa truyền thống của dân tộc và đưa nó ra toàn thế giới.

    @iloveyou

  2. sau :

    – Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa hội nhập với thế giới, một vấn đề được đặt ra và cần giải quyết tốt đó là tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn minh của nhân loại, của thế giới, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một nhiệm vụ to lớn và không dễ dàng. Phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương về phương diện này. Vì thế việc học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có được một bài học sinh động về việc kết hợp tinh hoa văn hóa thế giới với bản sắc văn hóa dân tộc.

    – Em nhận thức được thế nào là lối sống có văn hóa, thế nào là “mốt”, là hiện đại trong ăn mặc nói năng …

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )