Môn Văn Lớp: 9 Trong khổ thơ em chép từ “trăm” được lặp lại nhiều lần còn ở khổ đầu cũng như trong bài, tác giả chỉ dùng từ “một” (một bếp lửa, một ngọn lử

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trong khổ thơ em chép từ “trăm” được lặp lại nhiều lần còn ở khổ đầu cũng như trong bài, tác giả chỉ dùng từ “một” (một bếp lửa, một ngọn lửa, thể đổi chỗ các từ đó cho nhau được không? Cách dùng từ của tác giả trong bài (“một”, “trăm”) có ý nghĩa thế nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reese 4 tháng 2022-01-01T10:35:10+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. – Cách dùng đó có ý nghĩa:

    + Từ “một” dùng chỉ bếp lửa, khẳng định sự ân nghĩa, thủy chung của người cháu đối với bếp lửa, với gia đình, với quê hương. Tất cả những điều thân yêu ấy chỉ có một và không gì thay thế được.

    + Từ “trăm” để chỉ những điều mới mẻ ở cuộc sống ngoài kia khi tác giả được tiếp xúc, anh tiếp xúc với trăm ngàn điều mới mẻ và thú vị nhưng tất cả đều không bằng “một” bếp lửa ở quê hương.

    => Cách dùng từ nhằm khẳng định tình yêu của tác giả dành cho quê hương, gia đình mình.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )