Môn Văn Lớp: 9 Trong khổ 2 và 3 của bài thơ “Viếng lăng Bác ” có nhiều hình ảnh ẩn dụ? Em hãy chỉ ra và nêu ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ đó? Việc sử dụng nhi

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trong khổ 2 và 3 của bài thơ “Viếng lăng Bác ” có nhiều hình ảnh ẩn dụ? Em hãy chỉ ra và nêu ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ đó? Việc sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ như vậy mang đến cho bài thơ sẵc thái đặc biệt nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2021-11-20T16:21:15+00:00 1 Answer 0

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )