Môn Văn Lớp: 9 Trong bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (ngữ văn 9) Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền đ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trong bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (ngữ văn 9) Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em do ai đưa ra?
ngữ văn đấy No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 1 tháng 2022-03-26T08:54:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. @Gaumatyuki#

    _ Xin hay nhất nếu được :v _

    – Trong bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (ngữ văn 9) Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em do sự Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em tại Liên Hợp Quốc ngày 30-9-1990 chứ không do riêng ai đưa ra

  2. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em do Hội đồng của Liên hợp quốc, họp Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em  đưa ra.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )