Môn Văn Lớp: 9 Trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật vẻ đẹp và sức mạnh của con người trước thi

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật vẻ đẹp và sức mạnh của con người trước thiên nhiên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josephine 6 ngày 2021-10-14T01:14:40+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Ẩn dụ “Câu hát” 

  Điệp từ “ta”, 

  Nhân hóa thuyền ta lướt, dò bụng biển

  Nói quá: thuyền ta lái gió với buồm trăng

  Nhân hóa: gõ thuyền đã có nhịp trăng cao

  Nhân hóa+ so sánh: biển cho ta cá như lòng mẹ

 2. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật:
  -Nhân hóa,so sánh, ẩn dụ, liệt kê, nói quá

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )