Môn Văn Lớp: 9 Trong bài “Nước Đại Việt ta” (Trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi có cùng nội dung với các câu: “Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trong bài “Nước Đại Việt ta” (Trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi có cùng nội dung với các câu: “Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc”. Từ đó chỉ rõ nét tương đồng về tư tưởng, thái độ của Nguyễn Trãi và vua Quang Trung. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 1 tháng 2022-03-19T19:24:09+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.              Trong bài “Nước Đại Việt ta” (Trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi có cùng nội dung với các câu: “Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc”. Từ đó chỉ rõ nét tương đồng về tư tưởng, thái độ của Nguyễn Trãi và vua Quang Trung.

  – Đều thể hiện tư tưởng yêu nước, niềm tự hào về những tấm gương anh hùng dân tộc cùng với những chiến công lẫy lừng, vang dội non sông, lưu danh sử sách. Đồng thời thể hiện niềm tự tôn dân tộc về một truyền thống yêu nước sâu sắc từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

 2. -Rồng-

  Bài làm

  Từ trên,ta có thể chỉ rõ nét tương đồng về tư tưởng, thái độ của Nguyễn Trãi và vua Quang Trung :

  Cả hai đều nói lên tư tưởng về lòng yêu nước và tự hào về các thời anh hùng gắn bó với dân tộc với những chiến công lẫy lững ,vang cả non sông,họ đều đc lưu vào trong sử sách để các thế hệ thời sau bt đc. Không chỉ vậy,nó còn thể hiện đc niềm tự tin về truyền thống dân tộc của nhân dân Việt.

  #No_copy

  xin ctrlhn nếu hay 😀

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )