Môn Văn Lớp: 9 Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trình bày những bài học kinh nghiệm

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trình bày những bài học kinh nghiệm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jasmine 2 ngày 2022-04-19T17:25:49+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. -Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

  Thắng lợi đó là kết quả của cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là của cán bộ, chiến sĩ và hàng chục triệu đồng bào yêu nước ở miền Nam ngày đêm đối mặt với quân thù, xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”.

  Thắng lợi đó cũng là kết quả của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, của đồng bào và chiến sĩ miền Bắc vừa chiến đấu vừa xây dựng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của hậu phương lớn, hết lòng hết sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

  Thắng lợi đó còn là kết quả của tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia và kết quả của sự ủng hộ hết lòng và sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Sự ủng hộ nhiệt tình của phong trào công nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới cũng như nhân dân tiến bộ Mỹ.

  -Những kinh nghiệm lịch sử

  Một là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ.

  Hai là, Đảng đã tìm ra được phương pháp đấu tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo.

  Ba là, sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn của Trung ương Đảng và công tác tổ chức chiến đấu tài giỏi của Đảng qua các cấp bộ Đảng và các cấp chỉ huy quân đội.

  Bốn là, Đảng ta hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở miền Nam và tổ chức xây dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )