Môn Văn Lớp: 9 tìm thành phần phụ chú câu sau < Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhấ là trị thức>

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: tìm thành phần phụ chú câu sau < Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhấ là trị thức> No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-10-08T02:01:18+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Thành phần phụ chú của câu văn ” Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là tri thức” là: ” không riêng gì trí tuệ”

  2. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trị thức

    Nhắc lại kiến thức:Thành phần phụ chú là thành phần phụ bổ sung nghĩa cho câu.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )