Môn Văn Lớp: 9 Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ “nhen” trong bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ “nhen” trong bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 5 tháng 2021-12-05T03:25:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Ngọn lửa hi vọng và niềm tin , khát vọng trong cuộc sống được bà nhen lên trong bài thơ với cách được hiểu theo lớp nghĩa bóng, còn trường tòn mãi. Xét theo mặt nghĩa đen là bà bắt lwuar mãi làm nó cháy mãi dai dẳng và không tắt.

    =>Từ đồng nghĩa: “thắp” cùng là nghĩa làm bùng lên ngọn lửa

  2. Từ đồng nghĩa: nhóm ( động từ) 

    => Từ “nhen” trong bài được tả bằng lớp nghĩa bóng bà thắp lửa bừng sáng là niềm tin và khát vọng, dai dẳng mãi không nguôi, lớp nghĩa đen là bà làm cho lửa bắt vào để dễ cháy lên ngọn lửa hồng đó.

    -> Vậy có thể tìm từ đồng nghĩa cho từ “nhen” là từ “nhóm”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )