Môn Văn Lớp: 9 Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 1 tháng 2022-03-17T05:12:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. -Rồng-

  Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

  ⇒ Các học sinh cần biết làm việc và thảo luận (nhóm) để có thể nói lên đc những yếu tố quan trọng của bài học .Giải thích và tóm tắt lại nội dung bài học .Đồng thời đưa ra các đề xuất trong các bài học tiếp theo.

  #No_copy

  xin ctrlhn nếu hay 😀

 2. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là:

  Sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/ vận dụng kiến thức mới là học sinh biết đếm, đọc, viết các số từ 1- 50. Xác định được số chục, số đơn vị trong mỗi số.

  – HS đếm nhẩm nhanh, đếm số bạn trong lớp mình, đếm số bàn, số ghế có trong lớp học rồi viết được các số đó.

  #nocopy

  @couplevmin

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )