Môn Văn Lớp: 9 quê hương mỗi người đều có vừa khi mở mắt chào đời quê hương là dòng sữa mẹ thơm thơm giọt xuống bên nôi từ giọt là nghĩa gốc hay chuyển nếu

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: quê hương mỗi người đều có
vừa khi mở mắt chào đời
quê hương là dòng sữa mẹ
thơm thơm giọt xuống bên nôi
từ giọt là nghĩa gốc hay chuyển nếu chueyenr nêu pt chuyển nghĩa No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-09-08T12:52:16+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Từ giọt là nghĩa gốc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )