Môn Văn Lớp: 9 Quân Thanh sang xâm lược nước ta hiện ở Thăng Long trong khoảng vũ trụ đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Quân Thanh sang xâm lược nước ta hiện ở Thăng Long trong khoảng vũ trụ đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị…Các ngươi đều là những kẻ có lương chi, lương năng, hãy lên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng lên công lớn
a) Đoạn trích trên là lời của ai ? Nói với ai ? Nói trong hoàn cảnh nào ?
b) Nhà vua nói đất nào sao ấy đều đã … đã khẳng định điều gì ? Khiến em liên tưởng đến bài nào ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-02-16T04:02:48+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. $@Shiro$

  a, -Đoạn trichs là lời vua Quang Trung-Nguyễn Huệ.

      -Nói với các tướng sĩ .

      -Trong hoàn cảnh : Quân thanh đang tiến vào Thăng long xâm lược.

  b, -Nhà vua khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.

      -Khẳng định này làm em nhớ đến bài “Sông núi nước Nam” (SGK7) ,”Bình Ngô Đại Cáo” (SGK10)

 2. a, 

  – Đoạn trích trên là lời của vua Quang TRung nói với các tướng sĩ, trong hoàn cảnh quân Thanh vào Thăng Long xâm lược, Quang Trung hội quân ở Tam Điệp, Nghệ An

  b, Nhà vua nói đất nào sao ấy đều đã … đã khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc nước ta. Khiến em liên tưởng đến bài “Sông núi nước Nam” và “Bình Ngô đại cáo”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )