Môn Văn Lớp: 9 Quân Thanh sang xâm lược nước ta hiện ở Thăng Long trong khoảng vũ trụ đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Quân Thanh sang xâm lược nước ta hiện ở Thăng Long trong khoảng vũ trụ đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị…Các ngươi đều là những kẻ có lương chi, lương năng, hãy lên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng lên công lớn
a) Đoạn trích trên là lời của ai ? Nói với ai ? Nói trong hoàn cảnh nào ?
b) Nhà vua nói đất nào sao ấy đều đã … đã khẳng định điều gì ? Khiến em liên tưởng đến bài nào ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 2 tháng 2022-02-16T04:41:27+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a, Đoạn trích là lời phủ dụ của vua Quang Trung nói với binh sĩ và quân thần trong cuộc duyệt binh ở Nghệ An ( không hề sao chép chuyên gia ạ vì cái này chỉ có một đáp án )

    b, “Đất nào sao ấy ” tức là muốn khẳng định, mỗi nước đều có chủ quyền địa phận lãnh thổ riêng, bình đẳng như nhau, điều ấy cũng phần nào nói lên một cách gián tiếp tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các tác giả. Câu nói trên khiến em liên tưởng đến bài : Sông núi nước Nam ( Lý Thường Kiệt ), cũng có câu :”Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành đã định tại sách trời.”

  2. a, Đoạn trích là lời phủ dụ của vua Quang Trung đối với binh sĩ trong hoàn cảnh là cuộc duyệt binh ở Nghệ An

    b, Nhà vua nói “đất nào sao ấy” mang hàm ý nhấn mạnh và khẳng định chủ quyền của lãnh thổ nước nhà. Điều này làm em liên tưởng đến câu thơ “Sông núi nước Nam, vua Nam ở” trong bài thơ “Sông núi nước Nam” của tác giả Lý Thường Kiệt.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )