Môn Văn Lớp: 9 …”Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân T

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: …”Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại.” (NV9/1-Tr:68)
a.Đoạn trích trên trích từ VB nào? T/giả là ai?
b.Nhận xét về giọng kể của tác giả trong đoạn trích trên? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-12T07:26:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. @Thỏ

    a) Đoạn trích trên trích từ văn bản Hoàng Lê nhất thống chí.

    – Tác giả: Ngô Gia Văn Phái.

    b) Giọng kể của tác giả trong đoạn trích trên rất rõ ràng, mãnh liệt, tràn đầy tự tin, nhấn mạnh được chiến thắng của quân Tây Sơn và thất bại thảm thê của quân Thanh.

  2. a) Đoạn trích trên trích từ văn bản Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái

    b) Giọng kể của tác giả trong đoạn trích trên rõ ràng, đầy niềm tin, khí thế chiến thắng, nhấn mạnh khú thế hừng hực của quân Tây Sơn. Đồng thời, nhấn mạnh sử dụng giọng kể đanh thép, sung sướng và hả hê trước sự thất bại của quân thanh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )