Môn Văn Lớp: 9 Nhận xét các câu trả lời trong các đối thoại sau về việc tuân thủ phương châm về lượng. a) -Anh làm ở đâu ? -Tôi là giám đốc công ty X. b) –

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Nhận xét các câu trả lời trong các đối thoại sau về việc tuân thủ phương châm về lượng. a) -Anh làm ở đâu ? -Tôi là giám đốc công ty X. b) – Cậu học ở lớp nào? -Tớ là học sinh giỏi nhất lớp 9A
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 1 tháng 2022-03-26T09:02:56+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. @Gaumatyuki#

  a) Anh làm ở đâu?

  → Tôi làm ở FPT

  ⇒ Tuân thủ

  b) Cậu học ở lớp nào?

  → Tớ là học sinh giỏi nhất lớp 9A (theo đề bài)

  ⇒ Không tuân thủ vì thừa “giỏi nhất”

 2. @Gaumatyuki#

  a) -Anh làm ở đâu ?

  -Tôi là giám đốc công ty X.

  → Câu này tuân thủ đúng phương châm hội thoại về lượng

  b) – Cậu học ở lớp nào?

  -Tớ là học sinh giỏi nhất lớp 9A

  → Câu này không tuân thủ đúng phương châm hội thoại về lượng

  * Vì câu trả lời bị thừa ở chỗ ” giỏi nhất ”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )