Môn Văn Lớp: 9 ” nguy” và ” cơ” cái nào được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào?

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: ” nguy” và ” cơ” cái nào được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 2 tuần 2022-01-10T02:24:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. -sử dụng theo nghĩa gốc:nguy

    -sử dụng theo nghĩa chuyển: cơ

    chuyển theo phương thức hoán dụ

  2. -Sử dụng theo nghĩa gốc:                   nguy

    -Sử dụng theo nghĩa chuyển:              cơ

    -Chuyển theo phương thức hoán dụ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )