Môn Văn Lớp: 9 Nêu nét chính của đoàn kết và biểu hiện (để viết văn ạ)

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Nêu nét chính của đoàn kết và biểu hiện
(để viết văn ạ) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 19 phút 2021-11-24T11:19:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất. Sự thống nhất này cả về tư tưởng lẫn hành động nhằm thực hiện một mục đích chung. Mục đích của đoàn kết là nhằm đem lại lợi ích và phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay.

    Biểu hiện như giúp đỡ nhau, cũng nhau vượt qua khó khăn, biết hợp tác cùng phát triển

  2. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !” Tuy đây chỉ là một câu nói giản dị của Bác Hồ nhưng nó mang một ý nghĩa thật lớn lao. Đó là lẽ sống, là phương châm sống và là khẩu hiệu tạo nên chiến thắng. Xưa nay chúng ta đã biết rằng nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Và chính truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay, tinh thần đó được thể hiện qua: ”Cứ mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại diễn ra sôi nổi”. Và sôi nổi ở đây khi thực sự là mỗi con người đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc bảo vệ nước nhà thông qua việc đoàn kết lại với nhau. Câu nói hay là một lời dạy sâu sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Biểu hiện giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và gian nan khó khăn cản trở. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )