Môn Văn Lớp: 9 Mình đang cần gấp Xác định và giải thích ý nghĩa của tình thái từ, thán từ trong những câu sau đây : a. Con người đáng kính ấy bây giờ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Mình đang cần gấp
Xác định và giải thích ý nghĩa của tình thái từ, thán từ trong những câu sau đây :
a. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư ? (Nam Cao, Lão Hạc)
b. Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-22T01:33:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  A) ư: bày tỏ sự hoài nghi, thắc mắc, vừa biểu thị thái độ nghi ngờ ngạc nhiên vừa được sử dụng như một phương tiện cú pháp tạo thành câu

    B) Than ôi: biểu thị sự đau buồn, tiếc nuối

  2. a. ư: bày tỏ sự hoài nghi, thắc mắc, vừa biểu thị thái độ nghi ngờ ngạc nhiên vừa được sử dụng như một phương tiện cú pháp tạo thành câu

    b. Than ôi: biểu thị sự đau buồn, tiếc nuối

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )