Môn Văn Lớp: 9 Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng Từ ” mặt trời” ( câu hai) sử dụng phép tu từ vựng nào? Có thể coi đây là

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng
Từ ” mặt trời” ( câu hai) sử dụng phép tu từ vựng nào? Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành từ nhiều nghĩa được không? Vì sao? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-04T03:53:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Từ ” mặt trời” ( câu hai) sử dụng phép tu từ ẩn dụ. Không thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành từ nhiều nghĩa được. Vì trong mỗi trường hợp “mặt trời” lại được hiểu theo nghĩa khác nhau tùy vào hoàn cảnh của bài thơ. 

  2. Đây là trường hợp không phải nghĩa gốc phát triển thành nghĩa chuyển, không phải ẩn dụ từ vựng

    Tác giả gọi em bé là mặt trời, vì theo cảm nhận của tác giả giữa em bé và mặt trời có những nét tương đồng. Tác giả đã ví em bé là ánh sáng, là lẽ sống, là niềm tin, niềm hi vọng, là niềm hạnh phúc lớn lao, thiêng liêng của người mẹ như là ánh sáng của mặt trời đối với cây cối, vạn vật

    HỌC TỐT NHA !

    #NOCOPY 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )