Môn Văn Lớp: 9 Làn thu thủy nét xuân sơn Hoa ghe thua sắc liễu hờn kém xanh -Trình bày xuất xứ và tgiả của 2 câu thơ trên -Chỉ ra biện phap tu từ trong 2

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghe thua sắc liễu hờn kém xanh
-Trình bày xuất xứ và tgiả của 2 câu thơ trên
-Chỉ ra biện phap tu từ trong 2 câu trên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2022-01-04T02:10:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.                          Làn thu thủy nét xuân sơn

                 Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

  ∞ Xuất xứ : trích từ đoạn trích Chị em Thúy Kiều, tác phẩm Truyện Kiều ( Kim Vân Kiều truyện) của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

  ∞ Biện pháp tu từ : ước lệ tượng trưng, ẩn dụ, so sánh

 2. – Xuất xứ: Trích ” Chị em Thúy Kiều ” trong ” Truyện Kiều “

  – Tác giả: Nguyễn Du

  – Biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, ước lệ qua “ thu thủy”, “xuân sơn”, “hoa”, “liễu”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )