Môn Văn Lớp: 9 khi chống dịch thấy đậm nghĩa đồng bào con cá, mớ rau gửi vào khóm phố chắc bị cách ly đâu thể còn đi chợ gói đồ này gửi người chẳng hề quen

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: khi chống dịch thấy đậm nghĩa đồng bào
con cá, mớ rau gửi vào khóm phố
chắc bị cách ly đâu thể còn đi chợ
gói đồ này gửi người chẳng hề quen
Em hiểu nội dung của khổ thơ trên như thế nào? (viết 3-5 dòng) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-10-08T00:31:24+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. í là những người bị cách ly đâu thể vào khóm phố .Không thể mua đồ gì.Vì vậy người dân đã mua con cá,mớ rau gửi người bị cách ly tuy không quen biết .Thể hiện đậm nghĩa đồng bào.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )