Môn Văn Lớp: 9 ‘Hồi chiến tranh ở rừng Vầng trăng thành tri kỉ’ Hai câu thơ trên được tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào. Hãy phân tích hiệu quả của biện

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: ‘Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỉ’
Hai câu thơ trên được tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào. Hãy phân tích hiệu quả của biện pháp?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2022-02-18T08:31:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. nhân hóa vì biện pháp nhân hóa dùng để gọi các sự vật thành một thứ gì đó

    gọi vầng trăng là tri kỉ

  2. nhân hóa vì biện pháp nhân hóa dùng để gọi các sự vật thành một thứ gì đó

    gọi vầng trăng là tri kỉ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )