Môn Văn Lớp: 9 Hoàng lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi chữ hán có quy mô lớn và đạt những thành công suất sắc về mặt nghệ thuật đặc biệt trong lĩnh vự

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Hoàng lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi chữ hán có quy mô lớn và đạt những thành công suất sắc về mặt nghệ thuật đặc biệt trong lĩnh vực tiểu thuyết của văn học Việt Nam thời trung đại trình bày ngắn Gọn hiểu biết của em về tác giả bằng đoạn văn ngắn từ năm đến bẩy câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-02-18T07:22:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tác giả của “Hoàng Lê nhất thống trí” là Ngô gia văn phái, một tâp thể tác giả thuộc dòng họ Ngô thì. Ngô Thì Chí là em ruột Ngô Thì Thuận, từng làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống. Ông tuyệt đối trung thành với nhà Lê, từng chạy theo Lê Chiêu Thống khi Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh, dân Trung hưng sách bàn kế khôi phục nhà Lê. Sau đó, ông được Lê Chiếu Thống cử đi Lạng Sơn chiêu tập những kẻ lưu vong, lập nghĩa binh chống Tây Sơn, nhưng trên đường đi ông bị bệnh, mất tại huyện gia Bình. Nhiều tài liệu nói ông viết bảy hồi đầu tác phẩm. Ngô Thì Du là anh em chú bác ruột với Ngô Thì Chí, học giỏi nhưng không đỗ đạt gì. Dưới triều Tây Sơn, ông ẩn mình ở vùng Kim Bảng. Thời nhà Nguyễn, ông ra làm quan, được Đốc học Hải Dương, đến năm 1872 thì về nghỉ. Ông là tác giả bảy hồi tiếp theo của Hoàng Lê nhất thống chí.

  2. Tác giả của “Hoàng Lê nhất thống trí” là Ngô gia văn phái, một tâp thể tác giả thuộc dòng họ Ngô thì. Ông tuyệt đối trung thành với nhà Lê, từng chạy theo Lê Chiêu Thống khi Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh, dân Trung hưng sách bàn kế khôi phục nhà Lê. Sau đó, ông được Lê Chiếu Thống cử đi Lạng Sơn chiêu tập những kẻ lưu vong, lập nghĩa binh chống Tây Sơn, nhưng trên đường đi ông bị bệnh. Nhiều tài liệu nói ông viết bảy hồi đầu tác phẩm. Ngô Thì Du là anh em chú bác ruột với Ngô Thì Chí, học giỏi nhưng không đỗ đạt gì. Dưới triều Tây Sơn, ông ẩn mình ở vùng Kim Bảng. Thời nhà Nguyễn, ông ra làm quan, được Đốc học Hải Dương, đến năm 1872 thì về nghỉ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )