Môn Văn Lớp: 9 hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu văn theo phép lập luận diễn dịch để làm rõ phẩm chất của vua Quang Trung.

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu văn theo phép lập luận diễn dịch để làm rõ phẩm chất của vua Quang Trung. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 1 tháng 2022-03-20T02:02:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Vua Quang Trung là một người có tài, có chí lớn và mưu cao. Điều đó đã thể hiện rõ trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược. Ông là một người văn võ song toàn và được nhân dân yêu mến. Ông là một người không bao giờ cậy chi tài, không có tính khoe khoan và luôn dõng dạc trước mọi hành động của mình. Ông đã chỉ huy và đánh 29 vạn quân Thanh làm bọn chúng chạy tơi bời. Phẩm chất tốt đẹp của vua Quang Trung mãi mãi là tấm gương noi theo của người dân đất Việt. Thời đó, nhân dân khắp nơi cùng ông đã nổi dậy chống quân thù và giành thắng lợi. Phẩm chất ý chí quyết tâm chiến thắng của ông đã làm mọi người cảm động và mãi mãi là tấm gương để người con đất Việt noi theo. Một người vô cùng có ý chí, quyết tâm, và thành tích là ông đã đánh bại quân Thanh. Quanh Trung quả là một người “văn võ song toàn”.

    Mình chuyên Văn nên bạn khỏi lo

    Chúc bạn học tốt đừng quên cho mình xin cám ơn và ctlhn nha mình cảm ơn

  2.  người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ khí thế quật khởi thần tốc đại phá quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn là hình tương người anh hùng tiếp nối lịch sử, tin vào lich sử chống giặc ngoại xâm cua dân tộc nhưng ngoài ra lai có tính cách riêng là người anh hùng có tấm lòng yêu nước nồng nàn có tinh thần nhân ái, thông minh tài chí tuyệt vời.Trước hết ông là người có tấm lòng nồng nàn yêu nước. Trước khi tiến quân ra Bắc ông đã truyền đi một lời dụ có khí thế như một bài hịch. Trong lời lệnh dụ này Nguyễn Huệ thể hiện rõ ý thức tự chủ dân tộc: Trong khoảng vũ trụ đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Lời lệnh dụ chính là sự tiếp nối tinh thần  Nam quốc sơn hà nam đế cư từ thơ Lý Thường Kiệt tinh thần quyết chiên quyết thắng kẻ thù xâm lược và mang hòa khí  Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn: Các ngươi là những kẻ có lương tri nương năng hãy cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng lên công lớn. Niềm tự hào dân tộc của vua Quang Trung lại âm vang lời tuyên bố hào hùng chủ quyền dân tộc của  Bình Ngô đại cáo.Rõ ràng lời dụ của Nguyễn Huệ mang tiếng nói của hồn thiêng sông núi.Tráng sĩ là người có tinh thần quả quyết chí thông minh sáng suốt, có tài cầm quyền . Ngay cả những người trong triều đình Lê, những người đối lập với phong trào Tây Sơn cũng phải thừa nhận Nguyễn Huệ là người anh hùng dũng mãnh có tài cầm quân. Thể hiện ở khả năng biết địch biết ra. Nguyễn Huệ đã hiểu được chiến lược của quân Thanh vì chiếm được thành Thăng Long nhanh chóng nên ắt sẽ chủ quan khinh địch đặc biệt la trong nhưng ngày Tết vì thế vua Quang Trung đã tiến hành cuộc hành quân thần tốc đánh một trận tiêu diệt 20 vạn quân Thanh. Ông không chỉ có tài phán đoán mà còn có tài điều binh khiển tướng. Ông biết tập chung vào các điểm then chốt trực tiếp chỉ huy các trận đánh chiến thuật. Vua Quang Trung rất linh hoạt, xuất quỷ nhập thần, lúc thì nghi binh thanh thế. Nguyễn Huệ là người có tầm nhìn chiến lược lúc xuất quân ông đã định trước ngày chiến thắng trở về: Lần này ta ra thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Đang đi đánh giặc mà lòng đã nghĩ tới mối quan hệ hai nước và đời sống nhân dân 2 dân tộc: Nhưnng nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 lần nước mình, sau khi thua trận ắt lấy làm thẹn mà lo báo thù. Như thế việc binh đao không bao giờ dứt, không phải phúc cho dân, nỡ nào làm như vậy.Vị vua đó đã trở thành niềm tự hào của con dân đất Việt.Thật là đáng khâm phục ngưỡng mộ vua Quang Trung!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )