Môn Văn Lớp: 9 Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) theo cách diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết dân tộc Giúp mình với

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) theo cách diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết dân tộc
Giúp mình với No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 1 tuần 2021-09-15T19:07:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1.     Đoàn kết dân tộc là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Đoàn kết dân tộc là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của người Việt Nam. Đây cũng là sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp khác nhau,… Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh lớn đưa con người đến thành công, giúp con người gắn kết lại với nhau, làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập với mọi người. Người có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ người khác sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng. Trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch Covid-19, chúng ta đã cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Trong những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn để đem về thắng lợi vẻ vang cho nước nhà. Phải đoàn kết thì chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển, để cùng bảo về nền hòa bình dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hạnh phúc hơn.

    #nocopy

    Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )