Môn Văn Lớp: 9 Hãy xác định nghĩa gốc , nghĩa chuyên của các từ sau : ăn , mũi, đầu , thấu , thấm

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Hãy xác định nghĩa gốc , nghĩa chuyên của các từ sau : ăn , mũi, đầu , thấu , thấm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Serenity 2 tháng 2022-02-28T10:49:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Từ ăn có các nghĩa sau đây:

  + ăn cơm: tự cho vào cơ thể thức ăn để nuôi sống cơ thể.

  + ăn cưới: ăn uống nhân dịp cưới.

  + tàu ăn hàng: tiếp nhận hàng để chuyên chở.

  + ăn hoa hồng: nhận lấy để hưởng.

  + ăn con xe: giành về mình phần hơn, phần thắng.

  + da ăn nắng: hấp thụ cho thấm vào, nhiễm vào.

  + sơn ăn mặt: làm huỷ hoại dần dần từng phần.

  + ăn ảnh: vẻ đẹp được tôn lên (trong ảnh).

  + sông ăn ra biển: lan ra hoặc hướng đến nơi nào đó.

  + Đám đất này ăn về xã bên: Thuộc về.

  + Một đô la ăn mấy đồng tiền Việt Nam: Có thể đổi ngang giá.

  Như vậy từ “ăn” là một từ nhiều nghĩa.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )