Môn Văn Lớp: 9 Giúp với Bài Hoàng Lê nhất thống chid Hình tượng Nguyễn Huệ? Hình ảnh vua quan nhà Lê và quân tướng nhà Thanh

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Giúp với Bài Hoàng Lê nhất thống chid
Hình tượng Nguyễn Huệ?
Hình ảnh vua quan nhà Lê và quân tướng nhà Thanh
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gianna 2 tháng 2022-03-02T03:10:26+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Hình tượng vua Quang Trung:

  + Yêu nước,thương dân.

  + Trí tuệ nhạy bén,sáng suốt.

  + Mạnh mẽ quyết đoán.

  + Dụng binh như thần.

  + Oai phong lẫm liệt.

  Hình tượng vua tôi nhà Lê và quân tướng nhà Thanh:

  + Bán nước để giữ ngai vàng.

  + Tháo chạy,tha phương,vùi thân nơi đất khách.

  + Muốn cướp nước ta,biến nước ta thành quận huyện.

  + Kiêu căng tự phụ

  + Thất bại thảm hại,giày xéo lên nhau thoát thân.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )