Môn Văn Lớp: 9 Giúp với ạ : Chỉ ra biện pháp tu từ đặc sắc và phân tích tác dụng trong câu sau: “Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp sâu xa trầm ngâm t

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Giúp với ạ :
Chỉ ra biện pháp tu từ đặc sắc và phân tích tác dụng trong câu sau:
“Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp sâu xa trầm ngâm tích lũy tưởng tượng tự do đến làm thay đổi khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ làm mắt hoa ý loạn, tay không mà về” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eloise 1 tuần 2022-01-10T02:41:12+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. -Trong câu văn đó, tác giả sử dụng phép tu từ so sánh và ẩn dụ (đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về).

    -Tác dụng : Diễn tả một cách hình ảnh và sinh động hệ quả của việc đọc nhiều mà không nghĩ sâu thì dù sách có hay, có bổ ích thì cũng chẳng thu nhận được điều gì giá trị . Từ đó người đọc nhận thức được không nên đọc qua loa, đại khái.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )