Môn Văn Lớp: 9 Giúp mình làm phần mở bài “Nghị luận về đạo lí uống nước nhớ nguồn” nha. Không được copy mạng nhá. Ai tự làm tui sẽ cho ctlhn

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Giúp mình làm phần mở bài “Nghị luận về đạo lí uống nước nhớ nguồn” nha. Không được copy mạng nhá. Ai tự làm tui sẽ cho ctlhn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Julia 11 phút 2021-10-12T15:07:41+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Mở bài:

         -Tục ngữ là một bộ phận trong kho tàng văn học dân gian, được xem là túi khôn của nhân loại, bời vì đó là những bài học trí tuệ sâu sắc của người xưa được đúc kết bằng những câu nói ngắn gọn.

         -Lời khuyên nhủ ấy được gởi gắm trong câu tục ngữ giàu hình ảnh:

    “Uống nước nhớ nguồn”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )