Môn Văn Lớp: 9 Gạc Ma Gạc Ma hãy kể cho con cháu anh điều này: có những người lính đảo đã chết theo vòng tròn tay họ giăng ra và siết chặt tay nhau như một

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Gạc Ma Gạc Ma
hãy kể cho con cháu anh điều này:
có những người lính đảo
đã chết theo vòng tròn
tay họ giăng ra và siết chặt tay nhau
như một tràng hoa biển
không quỉ ma nào xé nổi
tràng hoa biển ấy
hãy kể cho con cháu anh
rằng từ Hoàng Sa từ Gạc Ma
những tràng hoa biển ấy
dạt trôi
về ôm chặt Mẹ
(Trích “Chân sóng”, Thanh Thảo)
Câu 1: Đoạn thơ sử dụng những phương thức biểu đạt nào?
Câu 2: Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
Câu 3: Trình bày nội dung của đoạn thơ?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rose 2 tuần 2022-01-04T06:22:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 1. Đoạn thơ sử dụng những phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm

    2.Các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ là so sánh ( tay họ giăng ra và siết chặt tay nhau như một tràng hoa biển ) , nhân hóa ( những tràng hoa biển ấy dạt trôi về ôm chặt Mẹ)

    3. Nội dung : Đoạn thơ nói về việc những người lính biển đã anh dũng hi sinh để bảo vệ biển đỏa quê hương.

  2. 1. tự sự, miêu tả, biểu cảm

    2.Các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ là so sánh, nhân hóa.

    3. Nội dung : Đoạn thơ nói về việc những người lính biển đã anh dũng hi sinh để bảo vệ biển đảo quê hương. Nhưng họ vẫn giữ mãi tình đồng đội và nhớ đến người mẹ già mong ngóng các anh trở về.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )