Môn Văn Lớp: 9 Xét theo mục đích nói câu Cộng đồng hãy trao cho chúng tôi sự vững tin. thuộc kiểu câu nào ? phân tích hộ mình luôn

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Xét theo mục đích nói câu Cộng đồng hãy trao cho chúng tôi sự vững tin. thuộc kiểu câu nào ?
phân tích hộ mình luôn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 2 ngày 2021-10-13T21:29:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. `#DyHungg`

  -Câu này là câu cầu khiến

  -Có chữ “hãy” thuộc bộ những từ ngữ cầu khiến

  -Có dấu chấm câu khi kết thúc

  -Có ngữ điệu và muốn cộng đồng trao cho sự vững tin

 2. Xét theo mục đích nói câu “Cộng đồng hãy trao cho chúng tôi sự vững tin.” thuộc kiểu câu Cầu Khiến, vì:

  – Câu cầu khiến ko nhấn mạnh thường kết thúc bằng dấu chấm

  – Có các từ cầu khiến: hãy, …

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )