Môn Văn Lớp: 9 ”Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng đến không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!” Viết đoạn văn T-P

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: ”Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng đến không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”
Viết đoạn văn T-P-H, khoảng 12 câu cảm nhận của em về vẻ đẹp của vua QT trong đoạn trích trên. Trong đoạn văn sử dụng câu bị động và câu ghép. (Gạch chân và chú thích dưới câu bị động và câu ghép)
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maria 1 tháng 2022-03-19T18:34:50+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.  Trước hết, phân tích lời dụ tướng sĩ của vua Quang Trung:
  + xác định hoàn cảnh vua Quang Trung đưa ra lời dụ: quân Thanh lợi dụng tình hình rối ren trong nước ta đưa quân sang với ý đồ xâm lược, tình hình vô cùng nguy cấp.
  + phân tích lời dụ:
  thứ nhất, lời dụ chỉ rõ tình thế hiện nay: kẻ thù đang lăm le xâm chiếm bờ cõi nước nhà.
  thứ hai, vạch mặt bản chất của chúng: phương Bắc và ta khác biệt, hơn nữa, chúng ta đã nhiều lần xâm lược nước ta, đó là kẻ thù lớn luôn phải cảnh giác.
  thứ ba: nhắc lại truyền thống chống giặc cứu nước của dân tộc để khơi dậy tinh thần và lòng tự tôn.
  thứ tư: từ đó đưa ra chỉ dụ: chúng ta phải đánh đuổi chúng và răn đe đanh thép: kẻ nào ăn ở hai lòng sẽ bị trừng trị.
  => nhận xét: lời dụ có tình có lý, lập luận chặt chẽ, lời văn đanh thép, kết hợp khuyên với răn, phù hợp với đối tượng người nghe (em chú ý phân tích cách dùng từ ngữ và đặc điểm đối tượng người nghe dụ ở đây là binh lính để chỉ rõ sự tài tình của người cầm quân Nguyễn Huệ trong cách dụ binh) => có sức tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tình cảm, thái độ của đối tượng tiếp nhận.
  – Thứ hai, so sánh với các tác phẩm đã học để nhận ra cái tinh thần của một thời đại, một dân tộc ngoan cường:
  + đều ra đời trong hoàn cảnh đất nước gặp nạn ngoại xâm.
  + đều khẳng định rõ ràng chủ quyền dân tộc thông qua những phương diện nào: chỉ rõ trong từng tác phẩm để thấy sự tiếp nối và phát huy?
  + đều nêu cao tinh thần chiến đấu hi sinh để bảo vệ chủ quyền đó.
  => khẳng định: chủ quyền dân tộc không thể chối cãi + truyền thống yêu nước chống ngoại xâm rực rỡ những trang sử vàng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )