Môn Văn Lớp: 9 đọc và thực hiện các yêu cầu sau : “Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì lu

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: đọc và thực hiện các yêu cầu sau :
“Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.
Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm… Điều thứ ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này.
Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.”
câu 1 : xác định phương thức biểu đạt chính ?
câu 2; chỉ ra phép liên kết hình thức và nêu tác dụng
câu 3 : nêu nội dung chính của văn bản và chỉ ra câu chứa nội dung chính
câu 4 : hãy nêu cách thức xây dựng bản lĩnh mà văn bản đã nêu ra No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-10-13T20:43:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. câu 1 : PTBT chính là nghị luận

    câu 2 ; phép liên kết là phép lặp : bản lĩnh

    câu 3 : câu chứa nội dung chính là ” bản lĩnh tốt là vừa phục vụ … người xung quanh “

  2. Câu 1:Nghị luận

    Câu 2:phép liên kết:phép lặp:bản lĩnh

    Câu 3: nói về sự bản lĩnh của con người

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )