Môn Văn Lớp: 9 Đọc đoạn văn sau và cho biết câu nào có chứa thành phần biệt lập?Gạch chân dưới thành chân dưới thành phần biệt lập đó và nêu rõ đó là là th

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Đọc đoạn văn sau và cho biết câu nào có chứa thành phần biệt lập?Gạch chân dưới thành chân dưới thành phần biệt lập đó và nêu rõ đó là là thành phần biệt lập gì?
“Các anh có cao xa có nhìn thấy chúng tôi không?Chắc có,các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả Trái Đất vào tầm mắt.Tôi đến gần quả bom.Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình,tôi không sợ nữa No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alaia 2 tuần 2022-04-09T21:14:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. “Các anh có cao xa có nhìn thấy chúng tôi không?Chắc có,các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả Trái Đất vào tầm mắt.Tôi đến gần quả bom.Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình,tôi không sợ nữa

    1. Chắc có là nhận định của người nói đối với sự việc được nói trong câu, thể hiện độ tin cậy cao ở chắc và thấp hơn ở có lẽ.

  2. Thành phần tình thái : Từ chắc có

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )