Môn Văn Lớp: 9 Đọc bài thơ Lại Bài Viếng Vũ Thị của Lê Thánh Tông và cho biết: a) Nội dung và phương thức biểu đạt của văn bản. b) Xác định 1 biện pháp ngh

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Đọc bài thơ Lại Bài Viếng Vũ Thị của Lê Thánh Tông và cho biết:
a) Nội dung và phương thức biểu đạt của văn bản.
b) Xác định 1 biện pháp nghệ thuật ở câu thơ đầu của bài. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Savannah 2 tháng 2022-03-02T00:45:27+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a. Nội dung: ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của Vũ Thị và chê trách chuyện lập đàn tràng của Trương Sinh.

    phương thức biểu đạt: biểu cảm

    b. biện pháp nghệ thuật ở câu thơ đầu: đảo ngữ thay vì viết “đầu ghềnh tỏa khói hương nghi ngút”, nhà thơ lại viết “nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương”.

  2. a. bài thơ của một ông vua giỏi chữ hay thơ đã sáng lập ra hội Tao Đàn, đã hướng tình thương xót đối với một người phụ nữ bình dân bạc mệnh.

    – Phương thức biểu cảm

    b. So sánh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )