Môn Văn Lớp: 9 Đọc 2câu thơ :Hỏi tên rằng:Mã Giám Sinh Hỏi quê rằng:Huyện Lâm Thanh cũng gần -Mã Giám Sinh đã vi phạm phương châm hội thoại

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Đọc 2câu thơ :Hỏi tên rằng:Mã Giám Sinh
Hỏi quê rằng:Huyện Lâm Thanh cũng gần
-Mã Giám Sinh đã vi phạm phương châm hội thoại nào ?vì sao?
(mng giải Hộ E) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reese 3 tháng 2022-02-07T03:08:28+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  0
  2022-02-07T03:09:32+00:00

   Vi phạm phương châm về lượng: hỏi quê chứ không hỏi ở xa hay ở gần nhưng Mã Giám Sinh lại trả lời thừa thông tin (cũng gần)

  – Vi phạm phương châm về chất: nói sai sự thật, ở Lâm Tri lại nói là Lâm Thanh

  – Vi phạm phương châm cách thức: hỏi tên, họ Mã không nói tên thật mà trả lời 1 cái tên mập mờ.

  – Vi phạm phương châm lịch sự: đây là lễ vấn danh, cuộc giao tiếp cần tế nhị, lễ nghi, tôn trọng đối tượng giao tiếp, nhưng Mã Giám Sinh lại nói năng cộc cằn, thô lỗ. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )