Môn Văn Lớp: 9 Đoạn văn :” Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn–..Lúc đó, dù tiến lên cũ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Đoạn văn :” Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn……….Lúc đó, dù tiến lên cũng là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu.
Chỉ ra 2 phép liên kết trong đoạn văn trên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reese 3 tuần 2022-04-11T10:08:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. lặp lại từ ngữ :

  lặp lại từ : đọc sách 

  dùng từ nối

  nhưng , dù , lúc đó

 2. Liên kết 1 : Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn.

  Liên kết 2 : Lúc đó, dù tiến lên cũng là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu.

  Phép liên kết : tương phản ( đối lập ) giữa các về vs nhau tạo ra liên kết trong câu văn .

  Học tốt^•^

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )