Môn Văn Lớp: 9 Đã run run chiếc lá vàng Đã hiu hiu rét, đã bàng bạc mây Cánh cò đã trễ tràng bay Đã len lén ngọn heo may chim về Đã rầu rĩ cỏ ven đê Đã chầ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Đã run run chiếc lá vàng
Đã hiu hiu rét, đã bàng bạc mây
Cánh cò đã trễ tràng bay
Đã len lén ngọn heo may chim về
Đã rầu rĩ cỏ ven đê
Đã chầm chậm nước sống về chiều nay
Đồng xa vẫn dẻo tay cày
Bóng cha lẫm lũi cuối ngày lập đông
câu 1: văn bản trên được viết theo thể thơ nào ?
câu 2: chỉ ra các dấu hiệu “lập đông” được nêu trong bài thơ?
câu 3: tìm và phân tích biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong những câu thơ sau:
Đã run run chiếc lá vàng
Đã hiu hiu rét, đã bàng bạc mây
Cánh cò đã trễ tràng bay
Đã len lén ngọn heo may chim về
Đã rầu rì cỏ ven đê
Đã chầm chậm nước sông về chiều nay No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 6 ngày 2022-04-15T23:03:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1 : Thể thơ : Lục bát

  Câu 2 : Dấu hiệu : 

  + Run run chiếc lá vàng

  + Hiu hiu rét

  + Bàng bạc mây

  + Rầu rĩ cỏ ven đê

  Câu 3 :

  Biện pháp tu từ : 

  – Điệp ngữ 

  + Đã 

  Tác dụng : Nhằm làm nổi bật hình ảnh đông về của những sự vật được miêu tả

  Câu 4 : 

  Có, vì : 

  + Thời gian lập đông dài, thời tiết lạnh giá

  + Sẽ ảnh hưởng sức khỏe 

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. Câu 1:

  – Thể thơ: lục bát ( câu 6-8 )

  Câu 2:

  – Dấu hiệu lập đông là:

  + Cánh cò đã trễ tràng bay

  + Đã len lén ngọn heo may chim về

  + Đã rầu rĩ cỏ ven đê

  + Đã chầm chậm nước sống về chiều nay

  Câu 3:

    Biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong 6 câu đầu của đoạn là phép điệp ngữ. Trong từng câu đã lặp lại từ ” đã ” nhằm nhấn mạnh sự việc diễn ra trong quá khứ. Gây ấn tượng của sự việc đối với người đọc.

  Câu 4:

  – Có. Vì thời gian lập đông rất dài và có thời tiết lạnh lẽo, ảnh hưởng đến sức khỏe thế mà cha vẫn lầm lũi với những ngày lập đông.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )