Môn Văn Lớp: 9 Công việc của chúng tôi là ngồi đây- những con quỷ mắt đen Phương tiện liên kết và

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Công việc của chúng tôi là ngồi đây…. những con quỷ mắt đen
Phương tiện liên kết và No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Peyton 1 năm 2022-04-07T12:17:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

    Phương tiện liên kết và biện pháp tu từ ẩn dụ

  2. từ do đó

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )